ทำไมต้อง ธนาพัฒน์ กรุ๊ป ?

จ้างบริษัทรับทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท

สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาด

ผู้บริหารไม่ต้องแบ่งเวลามาปวดหัวกับเรื่องบัญชีและภาษี จะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อไปหารายได้เข้าบริษัท

service

 บริการด้านรับทำบัญชี

บริการด้านรับทำบัญชี ด้วยมาตรฐานการทำบัญชี ที่กฎหมายรับรอง และมาตรฐานการทำงานที่ดีคุณภาพถูกต้องครบถ้วน

บริการขอใบอนุญาต

บริการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงาน ท่องเที่ยว ใบอนุญาต อย.และ สคบ. ขอวีซ่า work permit ขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

บัญชีสำหรับธุรกิจออนไลน์

สำหรับลูกค้าและร้านค้าออนไลน์ยุค4.0 ที่การทำบัญชีมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการรับทำบัญชี

บริการงานด้านจดทะเบียน

รับจดทะเบียน

จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง

จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า

บริการงานด้านบัญชีและภาษี

งานวางระบบ

งานจัดทำบัญชี

งานตรวจสอบ

บริการงานด้านขอใบอนุญาต

งานขอใบอนุญาต

บริการเป็นที่ปรึกษา

ต่ออายุวีซ่า

จดทะเบียนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

จดทะเบียนบริษัทขายเครื่องสำอาง-อาหารเสริม

จดทะเบียนบริษัทท่องเที่ยว

จดทะเบียนบริษัทขนส่ง

จดทะเบียนบริษัท SME

จดทะเบียนบริษัทนำเข้า-ส่งออก

จดทะเบียนบริษัทอสังหาริมทรัพย์

จดทะเบียนบริษัทจัดหางาน

รับจดทะเบียนบริษัทมีชาวต่าวชาติถือหุ้น
รับจดทะเบียนบริษัทต่างชาติ

การจดทะเบียนบริษัทแบบมีต่างชาติ ถือหุ้น มี 2 กรณีด้วยกัน

จดทะเบียนบริษัท โดยมีคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้นไม่เกิน 49%
(เป็นบริษัทสัญชาติไทย ประกอบกิจการได้ทุกอย่างตามกฏหมายกำหนด)

เพิ่มเติม

รายการบริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการ ค่าบริการ หมายเหตุ เวลาดำเนินการ
จดทะเบียนร้านค้า
จดทะเบียน คณะ ก่อตั้ง 2
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน ก่อตั้ง 2
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สอบถาม ก่อตั้ง 2 ท่าน/ต้องจองชื่อ 1-3 วัน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบถาม ก่อตั้งอย่างน้อย 2 ท่าน/ต้องจองชื่อ/ทุน1ล้าน 1-3 วัน
จดทะเบียน บริษัทจำกัด สอบถาม ก่อตั้งอย่างน้อย 3 ท่าน/ต้องจองชื่อ/ทุน1ล้าน 1-3 วัน
จดทะเบียน บริษัทมหาชน สอบถาม ก่อตั้ง 15 ท่านขึ้นไป/ต้องจองชื่อ ประมาณ 6 เดือน
จดทะเบียน จัดตั้งสมาคม สอบถาม ก่อตั้งอย่างน้อย 3 ท่าน ประมาณ 15-90 วัน
จดทะเบียน จัดตั้งมูลนิธิ สอบถาม ก่อตั้งอย่างน้อย 3 ท่าน ประมาณ 15-90 วัน
 จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.7%)  สอบถาม   1-2 วัน
 ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม สอบถาม  1-2 วัน
 จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ  สอบถาม  6-8 เดือน
บริการตรวจค้นเครื่องหมาย สอบถาม  1-2 วัน
จดทะเบียนสิทธิบัตร สอบถาม ไม่รวมค่าธรรมเนียม/ราคาอาจเปลี่ยนแปลง 6-8 เดือน
จดทะเบียนลิขสิทธิ์ สอบถาม  ไม่รวมค่าธรรมเนียม/ราคาอาจเปลี่ยนแปลง 6-8 เดือน
บริการ ค่าบริการ หมายเหตุ เวลาดำเนินการ
รับเป็นที่ปรึกษา การวางระบบบัญชี วางแผนภาษี สอบถาม เข้าร่วมประชุม ทุกเดือน
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านการจัดทำบัญชีภายในองศ์กรณ์ สอบถาม เข้าร่วมประชุม ทุกเดือน
รับทำบัญชีรายเดือนรายปี สอบถาม เข้าร่วมประชุม ทุกเดือน
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านการเงิน การหาแหล่งเงินทุน สอบถาม
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านไอที ระบบการสื่อสาร สอบถาม
  • จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอำนาจ เพิ่ม/ลด ทุน  แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรรมการเข้า-ออก จดควบกิจการ เป็นต้น
  • ราคาค่าบริการ ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคานี้ เป็นอัตรา บริการในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดโทรสอบถาม 089-442-4441 062-683-9944
  • ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ(หลังจาก ลูกค้าส่งเอกสารและลงนามครบถ้วน)
บริการ ค่าบริการ หมายเหตุ เวลาดำเนินการ
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สอบถาม 45-90 วัน
 ขอใบอนุญาตจำหน่าย สุรา บุหรี่ ไฟ่  3,500  1-2 วัน
ขอใบอนุญาต ร้านอาหาร 5,000 1-2 วัน
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 5,000  ไม่รวมเงินประกัน 1-2 วัน
ขอใบอนุญาต อาหารและยา(อ.ย.) 25,000 ไม่รวมค่าธรรมเนียม 15-45 วัน
ขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน 25,000 ไม่รวมค่าธรรมเนียม 15-45 วัน
ขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า 3,000 1-3 วัน
ยื่นขอหมายเลข (Permanent Account Number) 25,000  ไม่รวมค่าธรรมเนียม 30-60 วัน
ขอใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบการขายตรง
 ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว(Work Permit) 25,000  ไม่รวมค่าธรรมเนียม  15-30 วัน
ขอ VISA Non Immigrant  20,000  ไม่รวมค่าธรรมเนียม  15-30 วัน
 ต่อ Work Permit/VISA 15,000  ไม่รวมค่าธรรมเนียม  15-30 วัน
บริการ ค่าบริการ หมายเหตุ เวลาดำเนินการ
ที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร วางแผนภาษี สำหรับธุรกิจ SME

 

สอบถาม เข้าร่วมประชุม ทุกเดือน  
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านกฏหมาย สอบถาม เข้าร่วมประชุม ทุกเดือน  
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านแรงงาน สอบถาม เข้าร่วมประชุม ทุกเดือน  
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านการเงิน การหาแหล่งเงินทุน สอบถาม    
  สอบถาม  

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

เกร็ดความรู้ด้านบัญชี

 บริการข้อมูล

บริษัท ธนาพัฒน์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 162/4 หมู่บ้าน บ้านสวนร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel . 089-442-4441 , 062-683-9944