บริการของเรา จดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนบริษัท

 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน

บริการตรวจสอบบัญชี

 

บริการรับตรวจสอบบัญชี โดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” รับอนุญาต (CPA) สำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่

บริการวางระบบบัญชี

 

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ ใช้บันทึกยอดเงินที่ลูกค้ายังคงค้างชำระต่อธุรกิจ (ควรมีรายละเอียดลูกหนี้แต่ละรายด้วย)