บริษัท  ธนาพัฒน์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 

เป็นสำนักงานบัญชี ที่ได้ให้บริการด้านวิชาชีพ การจัดทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี และการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 พร้อมกับขยายงานให้บริการอย่างครบวงจร ในด้านต่างๆมากขึ้น อาทิ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ และการเงิน รับทำบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี งานด้านการจดทะเบียนต่างๆ รวมถึงบริการเอ้าท์ซอร์ส (Outsource) ปัจจุบันบริษัทฯ ของเราได้ให้บริการงานด้านวิชาชีพแก่ธุรกิจในเกือบทุกแขนง ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง ตลอดจนถึงธุรกิจที่ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย

ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 12 ปี ผ่านการร่วมงานกับลูกค้าหลายร้อยราย บริษัท ธนาพัฒน์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์)  จำกัด ได้มีการพัฒนาระบบการทำงานทางด้านรับทำบัญชีให้กับลูกค้าอยู่ตลอดระยะเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ  นอกจากนี้เราจะยังเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี รวมถึงระบบการทำงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการลดภาระความกังวลเกี่ยวกับด้านบัญชีและภาษี นำเวลาไปมุ่งหารายได้เพิ่มเข้าสู้กิจการ

ทำไมผู้ประกอบการต้องจัดทำบัญชี

การทำบัญชี นอกจากกฎหมายจะกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง แล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีก็เพื่อให้บริษัทได้รู้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลประกอบการ กำไร หรือ ขาดทุน เท่าไหร่ บริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะมีการปิดบัญชีทุกเดือน นำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

การทำบัญชีจะยื่นภาษีให้ถูกต้องตามสมควร เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคน นอกจากนี้ถ้าเราทำบัญชีดี เสียภาษีถูกต้อง เราจะลดความกังวลเกี่ยวกับสรรพากร ต่อไปจะไม่ต้องกลัวสรรพากรมาเยี่ยม

ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีให้คุณ

 • จ้างบริษัทรับทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท
 • สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาด
 • ผู้บริหารไม่ต้องแบ่งเวลามาปวดหัวกับเรื่องบัญชีและภาษี จะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อไปหารายได้เข้าบริษัท

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัทรับทำบัญชี

 • เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
 • ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี
 • เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
 • เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และจัดทำตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
 • เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ
 • สามารถจัดทำเพื่อยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้องทันเวลา
 • มั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
 • ไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี